NOTÍCIES:

La Plataforma de Producció de Proteïnes (PPP) reprèn la seva activitat per acabar projectes i començar-ne de nous i a més tornem amb un projecte engrescador.....

A la PPP (Unitat 1 de NANBIOSIS-ICTS) tenim un repte ambiciós. Volem investigar sobre una vacuna basada en virus like particles (VLP) de SARS-CoV-2: una iniciativa única entre tots els projectes que s’estan duent a terme actualment al nostre país.
El projecte es nodreix de l’experiència de diferents grups de recerca, centres i serveis científicotècnics de la Universitat Autònoma de Barcelona, junt amb el Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA) i els hospitals Parc Taulí, Germans Trias, Vall d'Hebron i Santa Creu i Sant Pau.
Necessitem de la teva col·laboració per obtenir el suficient finançament per desenvolupar el disseny i preparar el prototip de vacuna, validar-la amb sèrum humà i per, finament, avaluar la seva seguretat i eficàcia en models animals.

Enllaç: https://micromecenatge.uab.cat/vacunacoronavirus

La Plataforma de Producció de Proteïnes (PPP) ofereix els seus serveis tant a personal investigador de la UAB, com de l’entorn UAB (PRUAB o Sincrotró ALBA, entre altres) o d’altres entitats públiques o privades. La finalitat del servei és permetre a la indústria i les entitats públiques accedir a l'última tecnologia en l'àmbit de la producció i caracterització de proteïnes i altres tecnologies relacionades.

La PPP ofereix els seus serveis al personal investigador i les entitats públiques o privades que ho sol•licitin, aportant la seva experiència tant per la realització de projectes d'R+D+I com per serveis puntuals que es deriven de la utilització de les instal•lacions del centre.

L'objectiu principal del Servei és aportar la seva experiència per donar suport científic i tecnològic en l'àmbit de la producció recombinant de proteïnes,  Els objectius específics són:

-Transferència de la tecnologia al teixit empresarial.

-Desenvolupament de metodològic i tecnològic.

-Obtenció de substàncies d'interès biotecnològic i d'alt valor afegit.

-Formació en les tècniques de producció recombinant de proteïnes aplicades al desenvolupament de productes i processos productius.

-Desenvolupament de productes biotecnològics.

-Assessorament tecnològic i biotecnològic.

 

 

Enllaç política de qualitat PPP

Campus d'excel·lència internacional U A B