NFM

Scientific Director of protein production platform
Servei de Proteòmica i Biologia Estructural
Campus d'excel·lència internacional U A B