ROSA MENDOZA MORENO

(0034) 93 581 2864
Plataforma de Producció de Proteïnes (PPP)
Tècnica de Laboratori
Campus d'excel·lència internacional U A B