Actualitat SeRMN

SeRMN presentació

El SeRMN engloba les instal.lacions, els equipaments, els recursos econòmics, organitzatius i humans necessaris per a l'obtenció d'espectres de RMN a disposició dels investigadors dels diversos Departaments i Instituts de la UAB, així com departaments d'altres universitats o centres públics externs i empreses privades.

overview_NMR_techniques

User login

Identificat per sso.uab.cat.
Campus d'excel·lència internacional U A B