Recerca

La Recerca és un dels pilars bàsics en qué es fonamenta el Servei de RMN de la UAB. A més del constant suport a la recerca pròpia dels diferents usuaris del SeRMN per a donar una resposta ràpida i eficient a les seves necessitats.

El SeRMN està sempre obert a la possibilitat d'obrir nous lligams de col.laboració científica, tant dins la comunitat Universitària de la UAB com d'altres centres públics i provats.

A més, el SeRMN disposa de les seves línies de recerca pròpies:

- Posta a punt de metodologies que van apareixen en les revistes científiques

- Desenvolupament de noves metodologies en RMN d'alta resol.lució

- Aplicació tant en el món de les molècules petites o mitjanes com en biomolècules

- Desenvolupament de la espetroscopia de RMN en aplicacions in-vivo

- Desenvolupament de la RMN en apliaccions de micro- i mini-imatgeria.

- Desenvolupament de software

Podeu seguir l'activitat de recerca dia a dia mitjançant el nostre blog

User login

Identificat per sso.uab.cat.
Campus d'excel·lència internacional U A B