Equipament -> Biospec7T

De manera no invasiva, permet l'obtenció d'espectres i imatges d'alta ressolució en mostres biològiques, petits animals o plantes, i en materials com polímers o gomes.

Els camps d'aplicació són múltiples i van des de la recerca sobre càncer, malaties neurològiques, diabetis i altres patologies i desordres metabòlics en animals model. També es poden fer estudis en plantes d'interès en agrigenòmica.

    

User login

Identificat per sso.uab.cat.
Campus d'excel·lència internacional U A B