Equipament -> Espectròmetres -> 250 MHz

Espectròmetre Bruker Avance DPX de 250 MHz (5.8 T).

Aquest aparell està dedicat exclusivament en règim d'autoservei per aquelles persones que hàgin fet el curs bàsic de formació ofertat pel SeRMN. Disposa d'una sonda QNP 1H/13C/19F/31P amb bescanviador automàtic i possibilitat de temperatura variable.  

User login

Identificat per sso.uab.cat.
Campus d'excel·lència internacional U A B