Equipament -> Hiperpolaritzador (DNP)

Polarització Dinàmica Nuclear  (DNP)

És un mètode per a obtenir spins nuclears fortament polaritzats en dissolució, aportant un considerable augment en la sensibilitat de la tècnica tant en la seva aplicació en RMN d’alta resolució com en MRI.

nid%3D360%7Ctitle%3D%7Cdesc%3D%7Clink%3Dnone
  • Iman apantallat de 3.35T
  • Font de microones integrada Elva-1TM VCOM-10, freqüència ≈ 94 GHz
  • Bomba de buit BOC EdwardsTM E2M80 Series Vacuum Pump
  • Sistema de dissolució i transferència automàtica de la mostra des del polaritzador al espectròmetre Bruker 600 MHz

 

                    nid%3D309%7Ctitle%3D%7Cdesc%3D%7Clink%3Dpopup

El SeRMN disposa també d’un espectròmetre de RMN compacte (0.55 T), especialment dissenyat per a fer servir junt amb el DNP, permetent quantificar fàcil i automàticament el percentatge de polarització d’una mostra hiperpolaritzada respecte a un compost de referència (normalment 13C2-DMSO).  És una eina especialment útil quan s’hiperpolaritzen compostos per primer cop

        

La compra d’aquest equipament ha estat finançada per el Centre de Recerca Biomèdica en Bioenginyeria, Biomaterials i Nanotecnologia (CIBER-BBN), el Campus d’Excel·lència Internacional de la UAB i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER - Una manera de fer Europa).

User login

Identificat per sso.uab.cat.
Campus d'excel·lència internacional U A B