Equipament -> Laboratoris -> Preparació de mostres

El SeRMN disposa d'un laboratori per a la preparació de mostres. És un espai equipat amb campana d'extracció, balança d'alta precisió, rotavapor, sonicador, material volumètric, pHmetre, neveres, dessecador, armari de seguretat, micropipetes i microxeringues i diferent material fungible.

   

User login

Identificat per sso.uab.cat.
Campus d'excel·lència internacional U A B