Funcionament -> Règim autoservei

Per tal d'assegurar el bon ús dels espectròmetres que la direcció del SeRMN té orientats a l'autoservei es requerirà haver fet els cursos bàsics d'utilització dels mateixos. Aquests cursos s'efectuen a l'inici de cada semestre, o a l'inici de cada mes en cas d'una demanda suficient.

Formulari d'inscripció

User login

Identificat per sso.uab.cat.
Campus d'excel·lència internacional U A B