Funcionament -> Suport Integral

Els usuaris que necessitin suport integral exposaran a la direcció del Servei la naturalesa del problema a resoldre.

La Direcció del SeRMN podrà acceptar el disseny i la realització dels corresponents experiments espectroscòpics o suggerir metodologies standard per resoldre el problema en qüestió.

En cas d'acceptació per part de l'usuari, caldra formalitzar/acceptar un pressupost i estimar uns terminis d'entrega.

La Direcció del SeRMN designarà la persona que haurà de fer les determinacions espectroscòpiques necessàries.

User login

Identificat per sso.uab.cat.
Campus d'excel·lència internacional U A B