Sol.licitud MRI / Solicitud MRI / Request form MRI

with animals, a health certificate and the approved research ethics protocol will be required

CATALÀ: Les dades seran tractades de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), i es faran servir per les finalitats pròpies del Servei de RMN, tens el dret de revocar en qualsevol moment el consentiment atorgat per al tractament de les dades de caràcter personal, així com exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la Secretaria General de la UAB, o fent ús del formulari de contacte del SeRMN, o enviant un correu electrònic a l’adreça s.rmn@uab.cat.   

CASTELLANO: Los datos serán tratados de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 De Carácter General de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de Derechos Digitales (LOPD), y se utilizarán para los fines del servicio de RMN y el ámbito de la economía y las finanzas. De conformidad con el RGPD y la LOPD, usted tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales, así como ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la Secretaría General de la UAB, o utilizando el formulario de contacto de la SeRMN, o enviando un correo electrónico a la dirección s.rmn@uab.cat.       

ENGLISH: The data will be treated in accordance with Regulation (EU) 2016/679 General Data Protection (RGPD) and organic Law 3/2018, of 5 December, on the protection of personal data and guarantee of digital rights (LOPD), and will be used for the purposes of the NMR service. In accordance with the RGPD and the LOPD, you have the right to revoke at any time the consent granted for the processing of personal data, as well as exercise the rights of access, rectification, cancellation and opposition to the General secretariat of the UAB, or using the contact form of the SeRMN, or by sending an email to the address s.rmn@uab.cat.

CAPTCHA
Aquesta pregunta es fa per comprovar si vostè és o no una persona real i impedir l'enviament automatitzat de missatges brossa.
3 + 16 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

User login

Identificat per sso.uab.cat.
Campus d'excel·lència internacional U A B