Eva Monteagudo

Servei de Ressonància Magnètica Nuclear

Edifici C - Campus UAB

08193 Cerdanyola del Vallés, Barcelona

Despatx: C2/-135

e-mail: eva.monteagudo@uab.cat

Teléfon: 93 581 37 84

Tècnic superior de suport a la recerca

  • Llicenciada en Química, UAB (2006)
  • Màster en Ciència i Tecnologia Químiques, UAB (2007)
  • Tècnic superior de suport a la recerca , SeRMN-UAB (2010)
  • Doctora en Química-UAB, sota la supervisió del Dr. Albert Virgili (2012)
Research line: 

Dissolution Dynamic Nuclear Polarization (DNP)

User login

Identificat per sso.uab.cat.
Campus d'excel·lència internacional U A B