Silvia Lope

Servei de Ressonància Magnètica Nuclear

Edifici C - Campus UAB

08193 Cerdanyola del Vallés, Barcelona

Despatx: C2/-135

e-mail: silvia.lope@uab.cat

Teléfon: 93 581 37 84

Tècnic superior de suport a la recerca

  • Llicenciada en Física per la Universidad de Zaragoza (1999)
  • Becari del programa ERASMUS d’introducció a l’investigació sota la supervisió del Prof. C. Odin, Université de Rennes I, France (1999-2000)
  • Research technician al grup del Prof. M.F.  Brown, University of Arizona, U.S.A. (2000)
  • Graduate research & teaching assistant, University of Arizona, U.S.A. ( 2001-2002)
  • Master of Science Physics sota la supervisió del Prof. M.F. Brown, University of Arizona, U.S.A. (2002)
  • Research specialist del grup del Prof. T.P. Trouard, Radiology Department,  University of Arizona, U.S.A (2003-2006) 
  • Tècnic superior de suport a la recerca del SeRMN-UAB (desde 2006)
  • Doctora en Física per la UAB sota la direcció del Prof. T.P. Trouard, University of Arizona, i sota la tutoria de la Prof. M.J. Yzuel, UAB  (2007)
  • Investigador visitant al grup del Dr. A.K. Grant,   Division of MRI Research at Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, U.S.A. (2010)
  • Professor Associat Dept. Bioquímica i Biologia Molecular - UAB (desde 2013)

User login

Identificat per sso.uab.cat.
Campus d'excel·lència internacional U A B