Ressenya històrica

El SeRMN engloba les instal.lacions, els equipaments, els recursos econòmics, organitzatius i humans necessaris per a l'obtenció d'espectres de RMN a disposició dels investigadors dels diversos Departaments i Instituts de la UAB, així com departaments d'altres universitats o centres públics externs i empreses privades.

El SeRMN de la UAB fou creat el 1981 per conveni entre la Universitat i la Generalitat de Catalunya, en base a un únic espectròmetre d’electroimant (Bruker WP80, avui ja donat de baixa), gràcies a una subvenció de la Fundació Roviralta i amb perifèrics aportats per la Generalitat. Amb l’adquisició l’any 1988 de l’espectròmetre wide bore de 400 MHz (el primer d’Espanya) el SeRMN fou traslladat a la seva actual ubicació, a l’extrem sudest de l’espigó C2-senar de la facultat de ciències/biociències. Des del 1988 fins l'any 2000 noves adquisicions es van anar succeint: AM400WB (1988), AC400P (1991), AC250a (1992), AC250b (1993), ARX400 (1993), Avance500(1999), Ja més recentment 2006-2007 s'ha produït la última remodelació de l'edifici del SeRMN, allargant l'espigó per tal de poder instal·lar les darreres adquisicions: BIOSPEC-7T per RMN d'imatge (2007), 600MHz-Avance (2007), un equip de HPLC-MS-SPE (2007) per fer experiments de LC-NMR-MS, un polaritzador Hypersense (2010) per experiments de DNP. Juntament amb la compra de nova intrumentació s'ha anat també incoroporant nou personal tècnic altament especialitzat.

En la convocatòria d'infraestructura del ministeri de l'any 2019 es va aconseguir la renovació de l'aparell de 500MHz i la substitució d'un dels aparell de 250MHz per un 400MHz nou. Tot això (junt amb un nou 300MHz) s'instal.larà a mitjants del 2021, amb la consecuent desinstal.lació del vells El AC250b i el AM400WB.

 

Dades actuals

Superficie: 550 m2 aprox.

Equipament científic: 8 espectròmetres (7 verticals, 1 horitzontal), 1 hiperpolaritzador.

Equipament auxiliar: SAI, Grup electrògen, control, secador d’aire, suministre N2 (tanc 600l), compressor, material laboratori, neveres congeladors, estabulari... entre d'altre.

Personal tècnic: 6

Usuaris autoservei: 200 aprox.

User login

Identificat per sso.uab.cat.
Campus d'excel·lència internacional U A B