Serveis -> HRMAS

La tècnica HRMAS (High Resolution Magic Angle Spinning) permet l'aplicació de la RMN d'alta ressolució a mostres que es troben en un estat intermedi entre líquid i sòlid (mostres heterogènies).

Els camps d'aplicació poden ser molt diversos, en l'àmbit de la ciència dels material podem estudiar polímers, resines, gels, nanoparticules... o, per exemple, en l'ambit de les mostres biòlogiques es poden analitzar biòpsies, teixits, cel·lules, liposomes, plantes, cultius...

Veure més sobre HR-MAS al nostre blog.

User login

Identificat per sso.uab.cat.
Campus d'excel·lència internacional U A B