Serveis -> MRI -> Espectroscòpia d'heteronucli MRI

Les espectroscòpies de fòsfor i de carboni poden oferir una valuosa informació metabòlica complementaria a l'obtinguda amb l'espectroscòpia de protó o amb altres tècniques d'imatge.

L'espectroscòpia de 31P peremet detecar metabòlits com la fosfocreatina, el fosfat inorgànic o el ATP i és utilitzat per el estudi del metabolisme energètic. 

Els avantatges de l'espectroscòpia de 13C són la seva especificitat química i l'absència de senyals de fons però la seva aplicació in vivo ha estat limitada per la seva baixa sensibilitat. No obstant, en els darrers anys s'ha desenvolupat una tècnica que permet la introducció de substàncies marcades amb 13C hiperpolaritzat obtenint una guany de fins a 10000 cops en sensibilitat en condicions òptimes. L'ús d'aquestes substàncies hiperpolaritzades permet la detecció tant del compost injectat com la dels seus subproductes metabòlics, podent observar la dinàmica d'aquest tipus de procés en temps real. 

User login

Identificat per sso.uab.cat.
Campus d'excel·lència internacional U A B