Serveis -> MRI -> Morfologia/Anatomia

La imatge per ressonància magnètica  permet obtenir, in vivo i de manera no invasiva, detalls de les estructures internes del sistema estudiat mitjançant l'adquisició d'imatges ponderades en T1, T2 i densitat protònica. És possible detectar malformacions i deformacions, lesions, filtracions, presència de masses... A més, al tractar-se d'una tècnica no inavsiva i no destructiva, es pot realitzar el seguiment de l'evolució temporal dels canvis detectats.

     

User login

Identificat per sso.uab.cat.
Campus d'excel·lència internacional U A B