Serveis -> RMN en Estat Sòlid

Els camps d'aplicació són molt diversos, des de caracterització polímers, vidres, material amorf, material catalític en un suport sòlid, mostres insolubles, fàrmacs, sòls, derivats del petroli...

Actualment els nuclis que es poden estudiar rutinàriament són 6Li, 7Li, 11B, 13C, 15N, 23Na, 29Si i 31P. Si bé, es pot posar a punt qualsevol altre nucli que sigui del vostre interés que sigui actiu magnèticament.

Per obtenir una bona qualitat espectral la mostra ha de ser el més homogènia possible i disposar de suficient quantitat (50 - 200 mg depenen del nucli). Per això, es demana que homogeneitzeu la mostra al màxim abans de portar-la, polveritzant-la el més finament possible. La mostra s'ha d'empaquetar en rotors de 4mm.

Veure més sobre solid-state-nmr al nostre blog.

User login

Identificat per sso.uab.cat.
Campus d'excel·lència internacional U A B