Serveis -> RMN en solució

Experiments de RMN d'alta resolució en 1D i 2D per a la caracterització estructural de molècules d'origen químic. Segons les necessitats de sensibilitat/ressolució/dificultat es poden utilitzar els espectròmetres 250 MHz, 360 MHz i 400 MHz en règim d'autoservei, o bé utilitzant els espectròmetres 500 MHz o 600 MHz (cal sol·licitar-ho al personal del servei).

Enregistrament d'espectres monodimensionals de RMN de 1H, 13C, 31P, 15N, 19F i altres nuclis, per a mostres en solució. S'hi inclouen les tècniques més usuals (excitació selectiva, desacoblament, NOE, DEPT, HETNOE, etc.).

Enregistrament d'espectres de RMN bidimensionals homonuclears (COSY, NOESY, TOCSY, ROESY) i heteronuclears amb detecció directa (HETCOR, COLOC, HOESY, espectres J) o inversa (HMQC, HSQC, HMBC).

Altres estudis habituals són els de DifusióRelaxació, RMN dinàmica i RMN biomolecular

    

User login

Identificat per sso.uab.cat.
Campus d'excel·lència internacional U A B