Serveis -> RMN en solució -> Relaxació T1/T2

Els experiments de relaxació mesuren el temps que triga un senyal de RMN en desaparèixer després de ser generat. Aquestes mesures es poden correlacionar amb informació de tipus estructural.

Es poden fer mesures de relaxació longitudinal (T1) o transversal (T2), tant en mostres d'orígen químic, com d'orígen biològic.

User login

Identificat per sso.uab.cat.
Campus d'excel·lència internacional U A B