Serveis -> Dissolution DNP -> Mescles complexes

Es pot utilitzar la tècnica del 13C  DNP-NMR en dissolució per a l’estudi de mescles de productes naturals o metabòlits en abundància natural. La major dispersió de les senyals de carboni presenta avantatges front al solapament de les senyals de protó.

User login

Identificat per sso.uab.cat.
Campus d'excel·lència internacional U A B