Serveis -> Dissolution DNP -> Monitorització de Rutes Metabòliques

La MRI després de la injecció d’àcid pirúvic 13C hiperpolaritzat permet el seguiment de reaccions metabòliques in-vivo en diferent tipus de teixits. Per exemple el metabolisme en teixit tumoral, teixit cardíac, fetge, teixit pulmonar i teixit muscular.

També és possible l'aplicació de 13C DNP-NMR en la detecció i quantificació in-vitro del metabolisme de fàrmacs en plasma sanguini i/o biofluids.

User login

Identificat per sso.uab.cat.
Campus d'excel·lència internacional U A B