Serveis -> Metabolòmica

La metabolòmica estudia cóm afecta un canvi (p.ex. malaltia, canvi ambiental, modificació genètica) al metaboloma d’un organisme; essent el metaboloma el conjunt de molècules petites (metabòlits) presents en un organisme com a resultat de l’expressió final del seu genotip. Els camps d’aplicació de la metabolòmica engloben àmbits tan diversos com la biomedicina (descobriment de biomarcadors per malalties com el càncer, neurodegeneratives, cardiovasculars, la diagnosi d’errors metabòlics en neonats, diagnosi de l’Alzheimer, estudis de toxicologia, estudis de metabolisme), la farmacologia (drug discovery, drug development), el medi ambient i l’ecologia, la nutrició i l’alimentació o l’estudi de les plantes.

La RMN, juntament amb LC-MS, és una de les tècniques més emprades en estudis metabolòmics, podent-se estudiar mostres biològiques d’orígens molt diversos. Depenent de si la mostra és líquida (biofluids, extractes de productes naturals, etc) o és un teixit animal/vegetal (múscul, ronyó, fulla, etc) i en funció de la qüestió científica a resoldre, la subtècnica de RMN més adient per a l’estudi serà una o una altra (NMR en estat líquid, HRMAS, MRI o LC-DAD-NMR/MS).                                      

Veure més sobre metabolòmica (blog SeRMN)

 

User login

Identificat per sso.uab.cat.
Campus d'excel·lència internacional U A B