El Servei de Granges i Camps Experimentals és una unitat de suport a la docència i a la recerca realitzades pels diferents Departaments i Instituts de la Universitat Autònoma de Barcelona, que requereixen d’assaigs experimentals amb animals i vegetals .

Campus d'excel·lència internacional U A B