Camps de conreu

 

 

Els camps de conreu de la UAB s’utilitzen per fer front a diferents aspectes:

  • per la necessitat de proporcionar farratges als animals (remugants) allotjats a les granges experimentals de la UAB
  • per a mantenir la superfície agrària del campus universitari
  • per a poder gestionar adequadament els residus biològics que es generen a les granges experimentals
  • per a realitzar treballs de docència i recerca amb conreus de secà.

Actualment, la superfície de conreu és de 19 hectàrees de secà, repartides en diferents localitzacions del campus de la UAB.

Campus d'excel·lència internacional U A B