Cunicultura

La Nau 9 es un espai cobert de 7,5 x 7 metres, tancat per parets i sostre tipus sandvitx, amb 6 finestres i apertura de ventilació superior.
La nau disposa de 48 gàbies per a conills, amb una disponibilitat total d’espai per animal de 4000 cm2. (àrea de niu de 1000 cm2 i un 77% de l’espai amb alçada superior a 35 cm).
Cada gàbia disposa d’abeurador i menjadora.
La il·luminació es artificial autòmàtica, encara que amb finestres elevables. 
La ventilació és no forçada, amb mecanismes manuals de regulació del tancament de les finestres (politja) i de l’apertura del sostre.
 

Campus d'excel·lència internacional U A B