Gosseres

Gossos (56 places per a gossos):
24 gosseres de 4 m2, amb ventilació controlada, equipades amb terra radiant i zona elevada pel repòs del animal.

4 gosseres de 4 m2, amb temperatura i ventilació controlada, equipades amb terra radiant i zona elevada pel repòs del animal.

2 patis exteriors de 90 m2 cadascun, per a que els animals facin exercici.

Equipada, com a espais auxiliars, amb:

  • Sala de cures i neteja de 12 m2, amb una taula d’exploració i una banyera per a gossos.
  • Laboratori pel processat de mostres, de 17 m2.
  • Magatzem per pinsos i equips, de 20 m2.
  • Vestidor pel personal.
  • Sala de neteja de material.
Campus d'excel·lència internacional U A B