Nau 1 - Polivalent

 

 

 

 

 

 

La Nau 1 és un edifici tancat amb dos espais diferenciats, que queden descrits en els següents apartats. La part davantera està destinada a l’allotjament de cabrum en condicions de producció mentre que la resta de la nau la formen quatre sales polivalents destinades a estudis amb diferents espècies i condicions.

Àrea de Cabrum

A.1. Dos tancats de 2,80 x 8,0 m divisibles en 4 tancats cadascun (de 2,8 x 2,0 m), amb tanques de 1,8 m d’alçada per a evitar la sortida dels animals. Cada tancat disposa de 24 espais de menjadora. A partir del nivell del terra, els tancats tenen una fondària de 1,0 m per tal d’acumular fems amb llit de palla.

A.2. Aquesta àrea disposa d’una sala neta (3,95 x 2,30 m), tancada, on s’ubica un sistema automàtic de munyida i maquinària per neteja i desinfecció de material.

 

Àrea de Boví

A.1. Nou places per bovins adults que surten a pasturar a un camp reservat per aquesta espècie. 

 

Àrea de Sales Polivalents amb Ambient Controlat

Un passadís lateral de 19,35 x 1,80 m fa de distribuïdor a quatre sales polivalents i una àrea posterior de neteja de materials.

Sala 1.1. (9,70 x 4,90 m) amb terra sòlid, sistema de ventilació activa i maquinari per a climatització (aeroterms per generació de calor i cooling per generació de fred). Parets folrades amb panell de plàstic de fàcil neteja i desinfecció.

Sala 1.2 (8,20 x 4,90 m amb una pre-sala de 1,50 x 4,90 m) amb terra llis, sistema de ventilació activa i maquinari per a climatització (aeroterms per generació de calor i cooling per generació de fred). Parets folrades amb panell de plàstic de fàcil neteja i desinfecció.

Sala 1.3 (8,20 x 4,90 m amb una pre-sala de 1,50 x 4,90 m) amb terra de slat i fossa per recollida de purins, sistema de ventilació activa i maquinari per a climatització (aeroterms per generació de calor i cooling per generació de fred). Parets folrades amb panell de plàstic de fàcil neteja.

Campus d'excel·lència internacional U A B