Nau 4 - Polivalent

La Nau 4 es un edifici tancat amb tres espais diferenciats i separats físicament

  • L’àrea 1 està destinada al Servei de Recolida de Material Genètic que disposa d’un registre independent.
  • L’àrea 2 inclou 3 sales polivalents per allotjar animals de diferents espècies i una sala destinada a laboratori i processat de mostres.
  • L’àrea 3 inclou quatre sales destinades i preparades per l’allotjament de porcs.
Campus d'excel·lència internacional U A B