Sol·licituds

Per tal de desenvolupar un projecte al Servei de Granges es necessari :

-> Emplenar i enviar una  sol·licitud 

-> COVID-19: Us recordem que, tant el Personal Docent i Investigador com el Personal d’Administració i Serveis que de forma habitual hagi d’accedir en aquesta fase presencialment ha de fer, si no ho ha fet encara, la declaració de responsabilitat amb l’autorització d’accés a l’edifici  i, si s’escau, que la Unitat de Salut laboral faci l’informe d’aptitud dintre del context del COVID-19.

-> L'enviament d'una sol·licitud NO implica una reserva.

-> Es confirmaran les reserves en una reunió amb la direcció del SGCE- presencial o virtual - on es definiran les dades finals (espais a ocupar, dates i altres detalls)

-> El investigador ha d'acceptar el pressupost i informar del centre gestor on es farà el càrrec 

-> Un cop finalitzat el projecte s'ha de signar la Llibreta d'Estudi i, si s'escau, es farà una reunió pel tancament i resolució d'incidències.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B