Nau 3 - Oví

Espai cobert de 462.8 m2 (40.6 x 11.4 m). La zona principal disposa de dos corrals de 90 m2 i 150 m2. Cada corral disposa de 48 espais de menjadora i 16 abeuradors, i es divisible en 8 sub-corrals. Aquesta zona te Il·luminació natural (finestres en ambdós costats de la nau ) i artificial (il·luminació amb tubs fluorescents). La ventilació es forçada, amb 4 extractors en el sostre amb sistema automàtic de regulació.

El terra es sòlid amb fondària suficient per acumular les dejeccions dels animals, que es netegen 2 vegades l’any.

Les sales adjacents de les que disposa son un despatx, sala de munyir i sala de tancs de llet.

Campus d'excel·lència internacional U A B