El SIAL (Serveis Integrats d’Animals de Laboratori) es va constituir a l’any 1999 a la UAB com un servei en ciència i tecnologia de l’animal de laboratori, tan per a la comunitat universitària com per a usuaris externs. Està format principalment per investigadors de la Unitat de Fisiologia Animal de la Facultat de Veterinària, el Servei d’Estabulari (Servei Científico-Tècnic de la UAB) i investigadors de les Unitats d’Anatomia Patològica, Microbiologia i Parasitologia, també de la Facultat de Veterinària. Integra grups de recerca que treballen fa més de 20 anys amb finançament competitiu i investigadors amb experiència de més de 15 anys en empreses multinacionals del sector farmacèutic.

 

L’objectiu del SIAL és el desenvolupament, innovació i transferència de coneixement en l'àrea de la investigació amb models animals. En aquest sentit, desenvolupem activitats fonamentalment en dues àrees: l'activitat I+D+I amb empreses i la formació de professionals.

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B