Diccionario Biográfico Parlamentarios Españoles 1810-1854

"Diccionario Biográfico de Parlamentarios Españoles 1810 - 1854"

El Servei, en col·laboració amb el SGR Grup d’Història del Parlamentarisme (GHP) participa en el projecte “Diccionario biográfico de los Parlamentarios Españoles 1810-1854 (DBPE)” Aquest projecte es fruit d’un conveni de col·laboració científica signat per les “Cortes Generales” i la Universitat del País Basc, en representació de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Sevilla, la Universitat de Valladolid, la Universitat del País Basc i el Centre d’Estudios Políticos i Constitucionales de Madrid, i d’una xarxa de 44 universitats espanyoles i americanes i més de 400 investigadors.

L’objectiu del projecte és la redacció de les biografies de tots els parlamentaris elegits des de les Corts de Cadis fins a l’actualitat. En aquesta primera fase (2006-2012) s’està treballant en les biografies dels 3.800 parlamentaris del període 1810-1854.
Des de l’any 2006, el SDHC ha estat responsable de la gestió tècnica del projecte, del disseny de les aplicacions, de la metodologia de la recollida de dades i la coordinació tècnica a nivell global i de la organització i coordinació de les tasques de la zona II (Catalunya, País Valencià i les Balears).
Això ha suposat, entre altres coses; el disseny de les bases de dades del sistema que han permès la gestió i organització dels més de 20.000 expedients d’arxiu i documents (més d’un milió de fitxers informàtics i/o pàgines digitalitzades) procedents de 160 arxius i centres de documentació; la metodologia de segmentació de personatges per equips de treball; l’elaboració d’un índex VAP (valor de la activitat parlamentaria) per categoritzar els personatges;la creació dels manuals d’estil i procediment tècnic; el disseny de les fitxes de buidatge d’arxiu;  l’elaboració de les pautes de treball dels equips i redactors; la distribució de la documentació entre els quasi 400 redactors del projecte i la coordinació del control, recepció i revisió de les biografies i fitxes biogràfiques.
També hem elaborat els annexos tècnics dels informes de seguiment lliurats a les Corts i hem participat en la elaboració dels plans de treball anuals

Campus d'excel·lència internacional U A B