Fons d'Història Local de Catalunya

Fons d'Història local de Catalunya

Base de dades bibliogràfica d'història local de Catalunya

 

El  Fons d’Història Local de Catalunya (FONSHL) és un catàleg bibliogràfic d'accés públic i gratuït sobre història local de Catalunya. Durant 25 anys ha estat produït pel Servei de Documentació d'Història Local de Catalunya (SDHLC) de la UAB, sota la direcció del Dr. Borja de Riquer.

D'ençà de l'abril de l'any 2012 el FONSHL ha passat a ser responsabilitat de la secció d'història del SIBHIL·LA, nou servei cietificotècnic de la UAB.
Conté 176.105 referències bibliogràfiques resultat del treball de selecció portat a terme en biblioteques generals i universitàries i en biblioteques, museus, arxius i centres d’informació locals, públics i privats, de tot Catalunya. Inclou articles de publicacions científiques espanyoles sobre l’àmbit català cedides, en conveni, pel CINDOC (CSIC), així com el resultat del treball de camp realitzat a grans biblioteques catalanes i les diferents bases de dades locals i comarcals elaborades pel SDHLC.

Què conté?

La base de dades contempla diferents nivells de descripció bibliogràfica:

o Monografies i manuscrits inèdits
o Publicacions periòdiques d’abast local i comarcal
o Articles de revistes
o Parts de monografies (capítols, ponències, comunicacions, etc.)
o Altres materials no text (enregistraments sonors, audiovisuals, fitxers electrònics, etc.)

   

 

Tipologia documental que recull la base de dades

Els documents responen a un ampli ventall de tipologia documental:

o Estudis científics i historiogràfics
o Tesis i tesines
o Materials, guies i itineraris didàctics
o Actes de congressos
o Literatura grisa (memòries, estatuts i reglaments d’entitats, inèdits)
o Biografies i memòries de personatges catalans

Dades sobre el FONSHL (abril 2018)
Tipologia documental Referències
Monografies 81.742
Monografies (+ 50 p.) 48.084
Monografies (-50 p.) 33. 617
Monografies buidades 3.166
Inèdits 3.884
Parts de monografies 12.705
Capítols de llibres 6.410
Comunicacions/Ponències 6.295
Articles 67.597
Revistes 4.437
Tesis i treballs de recerca 4.705
Tesis doctorals 2.281
Treballs de recerca 2. 424
Material no text 8.402

Àmbit temàtic i geogràfic

L’àmbit temàtic de la informació recollida cobreix la disciplina de la història i de les ciències humanes i socials i aplega, doncs, múltiples àrees o àmbits de coneixement: política, societat, geografia, economia, religió, cultura, art, educació, etc. sense cap limitació cronològica (des de la prehistòria fins a l’edat contemporània).
L’àmbit territorial es circumscriu a Catalunya, des del punt de vista administratiu, històric i polític. Dins d’aquest marc, se seleccionen documents sobre Catalunya, els seus municipis (o ens més petits com ara barris, parròquies, entitats menors...), comarques, regions naturals (parcs naturals, serralades...), províncies i d’altres divisions administratives, actuals o històriques (diòcesis, corregiments, comtats...)

Informació bibliogràfica

 La informació que conté cada referència bibliogràfica està desglossada en diferents nivells d’informació:

- El nivell de descripció bibliogràfica segons la normativa ISBD (títol, autor, dades de la publicació, descripció física, col·lecció, notes...)

- El nivell de descripció del contingut, que defineix el contingut del llibre en funció de diferents variables:

Àmbit geogràfic al qual es circumscriu el contingut de l’obra, ja siguin divisions territorials (localitat, comarca, província, entitat menor, barri, …), religioses (diòcesis, parròquies, bisbats...), naturals (rius, serralades i muntanyes, parcs naturals), administratives (àrea metropolitana) o històriques (comtats, baronies, antics municipis...)(segons l'actual Llei d'Ordenació Territorial de Catalunya)

Període cronològic del contingut del document: dates d’inici i final del període objecte d’estudi.

Descriptors de matèries o temàtica tractada en el document. El termes utilitzats en l’anàlisi documental són els recollits en el Tesaurus d’Història de Catalunya, elaborat pel mateix SDHLC.

Identificadors personals (nom de persones objecte de l’estudi o que tenen certa rellevància en el contingut del document (escriptors, polítics...). En aquest camp se solen trobar els protagonistes de les biografies, memòries, etc.)

o Identificadors d’entitats (nom d’entitats objecte de l’estudi o que tenen certa rellevància en el contingut del document (associacions, institucions, empreses, partits polítics...). En aquest camp se solen trobar les entitats objecte d’estatuts, reglaments, memòries d’activitats, etc.

- Resum (en els casos en què els descriptors no siguin suficients per explicar satisfactòriament el contingut del document es fa un resum indicatiu seguint la norma ISO 214-1976

- La URL (adreça d'Internet) on accedir al document digitalitzat

- La Biblioteca o centre on es pot consultar el document
 

Usuaris

Donat el seu caire pluridisciplinari, el FONSHL està obert a un ampli ventall d'usuaris: professors, investigadors, estudiants de tercer cicle o erudits locals (estudis científics), el professorat i alumnat de primària i secundària (material didàctic), institucions i organismes locals (memòries, estadístiques...), les associacions o entitats culturals (tradicions populars, exposicions artístiques, esports...), com en general, a qualsevol ciutadà que tingui inquietud pel coneixement de la seva comarca o municipi.

Col·laborar

Accés a la presentació prezi del FONSHL

Campus d'excel·lència internacional U A B