Presentació

Benvinguts a SIBHIL·LA

SIBHIL·LA és el nou servei científicotècnic de la UAB que neix amb la voluntat de difondre el fons documental bibliogràfic més complet sobre la història de Catalunya i la llengua i literatura catalanes.

Vol ser una eina clau de transferència del coneixement en les disciplines humanístiques, respondre a les necessitats del món cultural educatiu i investigador actual, i incidir i fer-se present i necessari dins els circuits de la producció científica nacional i internacional.

La creació de SIBHIL·LA suposa el reconeixement, per part de la UAB, d’uns serveis i projectes que porten anys treballant per posar a disposició de la docència i la recerca el material bibliogràfic essencial sobre la història, la cultura, la llengua i la literatura catalanes.

SIBHIL·LA neix de la fusió de dos projectes, amb antecedents i objectius similars, que es van crear l’any 1987 com a resposta a les necessitats de recerca de professors i grups d’investigació d’història contemporània i de filologia catalana:

 - El Servei de Documentació d’Història Local de Catalunya (SDHLC), fins a l’actualitat Laboratori de Prestació de Serveis (S3) i adscrit al Departament d’Història Moderna i Contemporània.

 - TRACES: Base de Dades de Llengua i Literatura Catalanes, elaborada pel Grup d’Estudis de Literatura Catalana Contemporània (GELCC) del Departament de Filologia Catalana.

L'any 2014 s'incorpora a SIBHIL·LA el projecte IFMuC, base de dades dels catàlegs dels fons musicals de Catalunya que elabora la càtedra de Patrimoni Musical del Departament d'Art i Musicologia de la UAB, dirigida pel catedràtic Josep Maria Gregori i Cifré.

Serveis que oferim

Servei d’atenció personalitzada a les consultes (adreçat a estudiants i PDI de la universitat, centres d’informació i a qualsevol usuari extern)

Elaboració de productes culturals i transferència del coneixement amb la informació recollida a les bases de dades (FONSHL i TRACES)

Suport tècnic a la recerca: assessorament, gestió i disseny de projectes documentals i bibliogràfics.

Campus d'excel·lència internacional U A B