Actualitat

Oferim una variada gamma d'activitats i serveis adreçats al processat i l'anàlisi de mostres geològiques per reconstruccions paleoambientals, generalment sobre les condicions climàtiques i oceanogràfiques, però també sobre sistemes terrestres. Per extensió, treballem en estudis de validació i calibració modernes. A més de la persona de contacte indicada més avall, el servei està gestionat per la Dra. Patrizia Ziveri.

Serveis oferts:

  • Processat de sediments i tamisat per a la separació de microfòssils (4 € / mostra).
  • Neteja de materials carbonatats per a l’anàlisi elemental de traces sota condicions de flux laminar (11 € / mostra).
  • Anàlisi elemental de minoritaris i traces via quadrupol ICP-MS (operat pel SAQ).
  • Preparació de mostres i anàlisi d’isòtops estables (d18O, d13C) de carbonats i aigües.
  • Anàlisi automàtica d’imatge d’agrupacions de microfòssils i nanofòssils (6 € / mostra).
  • Reconstruccions climàtiques i paleoceanogràfiques basades en tècniques micropaleontològiques i de geoquímica inorgànica.
  • Propietats d’interès: temperatura marina superficial (SST), salinitat, nutrients, circulació, química dels carbonats (pH), i altres, de medis oceànics passats.
  • Desenvolupament de seqüències bioestratigràfiques mitjançant tècniques de d18O.
  • Desenvolupament de mètodes isotòpics i elementals, i validació/calibració de proxis a partir de materials moderns (carbonats d’aigües dolces o marines).
Campus d'excel·lència internacional U A B