Actualitat

PROFESSORAT DE LA FACULTAT PREMIAT PER L'AGENCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA

L’Agència de Salut Pública de Catalunya ha atorgat el Premi XV Jornada PAAS en l’àmbit educatiu a un equip d’investigadores de la Facultat, pel desenvolupament del taller “En sintonia amb el cos”.

ALCALDESSA BADIA I RECTOR UAB

La UAB a través del SPL col·labora en l'atenció psicològica a les dones de Badia del Vallès

Ahir 25 de maig, la UAB i l'Ajuntament de Badia del Vallès van signar el conveni de col·laboració per a través de la Unitat de Psicogènere del Servei de Psicologia i Logopèdia, SPL donar assessorament, primera atenció i acompanyament psicològic a les dones del municipi que ho requereixin.

LA UCAA PARTICIPÀ A LES JORNADES D'INNOVACIÓ DOCENT 2022

L’Anna Muro professora del Departament de Psicologia bàsica, Evolutiva i de l’Educació de la Facultat de Psicologia de la UAB i coordinadora de la Unitat de Coaching i Acompanyament Acadèmic (UCAA) del SPL, participarà al Taller de Gestió Emocional a les aules universitàries en el marc de les IV Jornades d’Innovació Docent 2022 organitzades per l’ICE de la UAB, el proper 10 de maig a les 15.30h a l’Aula 9 de la Facultat de Veterinària.

Campus d'excel·lència internacional U A B