Funcionament i composició

El Servei de Psicologia i Logopèdia és una estructura universitària, sense personalitat jurídica pròpia, de suport a la transferència de coneixement, amb naturalesa de Laboratori de Prestació de Serveis, ubicat a la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i orgànicament vinculada a aquesta.

La seva estructura funcional consisteix en:
 

  • Comitè de Direcció 
    • Presidit per la degana de la Facultat de Psicologia, Dra. Tatiana Rovira.
    • Coordiandor  de l'Àrea de Prestació de Serveis de Recerca Aplicada, Dr. Jose Luis Lalueza.
    • Coordinador de l'Àrea de Prestació de Serveis Assistencials, Dr. Joan Deus.

 

  • L'Àrea de prestació de serveis de recerca aplicada, organitzada en àmbits en els que participen els grups de recerca de la Facultat

 

  • L'Àrea de prestació de serveis assitencials a les persones o grups, organitzada en unitats formades per experts en la intervenció psicològica

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B