Shere-Rom

PROJECTE SHERE ROM

INTERVENCIÓ PSICOSOCIOEDUCATIVA AMB INFÀNCIA I ADOLESCENCIA EN ENTORNS DE RISC D’EXLUSIÓ SOCIAL I DIVERSITAT CULTURAL.

Des de setembre de 1998 el Grup de Recerca en Desenvolupament Humà, Intervenció Social i Interculturalitat (DEHISI) ha dissenyat i posat en marxa, en col·laboració amb els agents locals, una xarxa de comunitats de pràctiques educatives recolzades en les TIC i la participació d’estudiants universitaris en programes d’aprenentatge servei, i orientades a la inclusió educativa de nois i noies entre 3 i 14 anys, pertanyents a comunitats culturals minoritàries. Cada curs hi participen uns 150 estudiants de la UAB.

Aquest projecte es fonamenta en el model internacional “Fifth Dimension”, desenvolupat en col·laboració amb la Universitat de Califòrnia i altres, amb les que s’ha establert la xarxa International UClinks.

El projecte Shere Rom ha estat recolzat en diversos moments per la Unió Europea, la Diputació de Barcelona, la Fundació Jaume Bofill i la Fundació Amics del País.  Des de 2005, les activitats reben el suport financer de l’Ajuntament de Barcelona, amb el que s’ha establert un conveni per a la realització de projectes, serveis i activitats amb el poble gitano de Barcelona.

 

Contacte: José Luis Lalueza 

DEHISI. Grup de Recerca en Desenvolupament Humà, Inclusió Social i Interculturalitat

Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació

Universitat Autònoma de Barcelona

 

Campus d'excel·lència internacional U A B