Unitat de Trastorns de la Parla

Avaluació i tractament dels trastorns de la Parla de diferents etiologies:

- Dislàlies: trastorns de l’articulació dels sons de la parla o del desenvolupament fonològic.

- Disglòssies: trastorns de l’articulació dels sons de la parla d’etiologia orgànica (malformacions orofacials i maloclusions dentals).

- Disàrtries: trastorns de l’articulació dels sons de la parla d’etiologia neurològica (Paràlisis i parèsies facials, Ictus, Traumatismes Crani-encefàlics, Pàrquinson i altres malalties degeneratives i neurodegeneratives (ELA, EM, Corea, Pàrquinson Plus, etc.)).

- Trastorns de la Fluïdesa i disfèmies.

Responsable de la Unitat: Melina Aparici

Campus d'excel·lència internacional U A B