La UAB a través del SPL col·labora en l'atenció psicològica a les dones de Badia del Vallès

ALCALDESSA BADIA I RECTOR UAB

Ahir 25 de maig, la UAB i l'Ajuntament de Badia del Vallès van signar el conveni de col·laboració per a través de la Unitat de Psicogènere del Servei de Psicologia i Logopèdia, SPL donar assessorament, primera atenció i acompanyament psicològic a les dones del municipi que ho requereixin.

Us deixem l'enllaç a la noticia publicada al web de la UAB i al web de l'Ajuntament de Badia del Vallès.

Campus d'excel·lència internacional U A B