Equipament

 

 • Escàner color CREO iQsmart-2 en format DIN-A3, amb 4300 dpi. de resolució òptica i possibilitat de treballar amb originals opacs o transparents.

 • Sistema d'adquisició i edició de vídeo digital i analògic MATROX RT-X100, equipat amb el software Adobe Premiere.

 • Software de processament d'imatges ViLi, Visilog.

 • Impressora color d'injecció de tinta EPSON 4880 (tipus plotter), amb una definició de 2400x1200 ppp. i tamany DIN-A2.

 • Impressora color de gran format per a pòsters (plotter) EPSON StylusPro 9880, d'injecció de tinta, qualitat fotogràfica, tamany d'impressió fins a 112cm d’ample i possibilitat de treballar en una amplia gamma de suports (paper normal, fotogràfic, vinil, canvas, ...)

 • Impressora color de gran format per a pòsters (plotter) EPSON StylusPro 9900, d'injecció de tinta, qualitat fotogràfica, tamany d'impressió fins a 112cm d’ample i possibilitat de treballar en una amplia gamma de suports (paper normal, fotogràfic, vinil, canvas, ...)

 • Laminadora en calent IBC B33F23 de tamany A3+.

 • Laminadora en fred SEAL 40 de 1000cm d’amplada.

 • Escàner digitalitzador 3D KONICA MINOLTA VIVID 9i. Més informació.

 • Impressora 3D ZCORPORATION Zprinter 450. Més informació.

 • Impressora 3D LEAPFROG Creatr Més informació.

 • Impressora 3D LEAPFROG Bolt Més informació.

 • Impressora 3D TIERTIME UPBOX Més informació.

 • Software d'edició 3D Rapidform XOS scan.

 • Eyetracker SMI RED.

 • Eyetracker SMI Glasses.

Campus d'excel·lència internacional U A B