Escaneig 3D

  • Potser la característica més destacable d'aquest escàner, respecte d'altres escàners 3D, és que aquest és capaç de capturar les textures/colors de l'objecte que està digitalitzant.

  • Com més complicada sigui la figura més difícil serà fer-ne una rèplica exacta i més temps de post-processament necessitarà. Es pot arribar a l'extrem que una figura, tan complicada que tingui molts punts cecs per al làser de l'escàner, no sigui possible digitalitzar-la.

  • Si parlem de les textures, tal i com hem dit les rèpliques les obtenim de la unió de diverses cares de manera que la il·luminació ambiental influirà molt en la homogeneïtat de les textures i és molt difícil que sigui perfecte. A més, la càmera que incorpora l'escàner no té una resolució molt alta.

  • Podem veure les característiques tècniques de l'escàner a la seva Fitxa tècnica.

  • No és possible escanejar qualsevol cosa, els objectes brillants (reflectants) fan que el laser reboti i l'escàner sigui incapaç de veure res.

  • Exemple d'objecte digitalitzat (és necessari usar internet explorer i acceptar la instal·lació del plugin).

Campus d'excel·lència internacional U A B