Objectius

Els principals serveis del STI són:

  • Utilització dels equipaments del STI per part dels propis usuaris amb o sense suport del personal del STI.

  • Suport als usuaris en el desenvolupament d'aplicacions de processament i anàlisi d'imatges.

  • Assessorar sobre característiques i preus de sistemes d'adquisició i processament d'imatges (càmeres, escàners, impressores, plotters, plaques, etc.) del mercat, per orientar als usuaris en la compra d'equipament específic.

  • Serveis multimèdia: Impressió de pòsters, impressió d'imatges/documents, edició digital de vídeo, escàner (diapositives, radiografies, etc.), filmació de diapositives, ...

  • Serveis 3D: Escaneig, digitalització i impressió d’objectes en 3D.

Campus d'excel·lència internacional U A B