El Servei de Tractament de la Parla i del So (STPS) és un servei científico tècnic o de suport a la recerca, amb una activitat d’investigació en àmbits del tractament de la parla i del so, que ofereix instal·lacions i equipament adequats i suport tècnic als investigadors i al personal en formació.El Servei dóna resposta a les necessitats de la recerca en temes relacionats amb les ciències de la parla així com per a permetre als investigadors i docents portar a terme demostracions didàctiques sobre tècniques de gravació i recollida de dades acústiques.
L’STPS consta de dues sales de gravació, una sala de control i una sala de treball. El Servei pretén anar-se adaptant a les necessitats dels investigadors, incorporant nous serveis i equipaments segons les seves peticions i/o col·laboracions, canalitzades a través de la comissió d'usuaris del servei.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B