Equipaments

L’STPS consta de dues sales de gravació, una sala de control i una sala de treball.

  • Dues sales de gravació, de 16 m2 i  de 9 m2, amb aïllament acústic, i pantalla d’ordinador per presentar estímuls visuals o text als subjectes de la gravació.

  • Sala de control. Des d’aquesta sala el tècnic de suport monitoritza el procediment de gravació de cada una de les sales de gravació controlant-ne la qualitat i d’altres necessitats. També es dur a terme la digitalització de gravacions analògiques.

  • Sala de treball o multimèdia. Consta de vuit ordinadors amb programari especialitzat i auriculars. Dóna servei a la implementació de tests de percepció i feines d’anàlisi acústica de la parla.

Campus d'excel·lència internacional U A B