Serveis

  • Enregistrament de qualitat de produccions orals mitjançant un equipament actualitzat i d’alt rendiment, en un espai dissenyat específicament per a aquesta finalitat i amb un tècnic de suport especialitzat.

  • Assessorament sobre el procediment d’utilització de les instal·lacions i l’equipament de l’espai.

  • Disponibilitat d'un espai per al tractament i anàlisi de dades acústiques, i per a la preparació d’estímuls acústics naturals i sintetitzats mitjançant eines especialitzades, així com per a l'administració de tests de percepció i tasques semblants.

  • Formació especialitzada de personal investigador en formació mitjançant la demostració de tècniques de tractament, preparació d’estímuls acústics naturals i sintetitzats, i anàlisi de dades recollides amb el tipus d’equipaments de l’STP.

  • Digitalització de material audio analògic.

Campus d'excel·lència internacional U A B