On som

El SVBM es troba ubicat a la planta 2 de la Facultat de Veterinària (Edifici V, V0-293) i forma part del Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals.

Adreça postal
Servei Veterinari de Bacteriologia i Micologia
Facultat de Veterinària
Edifici V, V0-293
08193 Bellaterra
Barcelona

Campus d'excel·lència internacional U A B