La UGQ, és un servei científico-tècnic de la UAB, depenent jeràrquicament del Vicerectorat d’Investigació, té com a objectiu clau, promoure la qualitat de les dades que s’obtenen a les Unitats de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona i d’altra banda optimitzar la qualitat dels serveis que aquestes Unitats ofereixen als seus clients, ja siguin externs o interns.

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B